Powiat

Pierwszego stycznia 1999 r. wprowadzono w Polsce trójstopniowy podział administracyjny kraju i reaktywowano powiaty, w tym powiat bielski. Jest on piąty pod względem powierzchni w województwie podlaskim. Jego obszar wynosi 1385 km kw. i jest zamieszkiwany przez 54 353 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.), z czego 25,3 tys. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Na terenie powiatu są dwa miasta i sześć gmin wiejskich. Powiat bielski graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim i siemiatyckim.

obraz: Lokalizacja powiatu i podział na gminy

Powiat bielski położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, w południowej części województwa podlaskiego. Od północy jego granice wyznacza dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu – Puszcza Białowieska. Areał lasów wynosi około 19 proc. powierzchni powiatu. Bliskość tak atrakcyjnych przyrodniczo miejsc sprawia, że oferta rekreacyjno-turystyczna powiatu jest wyjątkowo bogata. Dodatkowy i niebagatelny atut stanowi zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.

zdjęcie: Zakola Narwi

Zakola Narwi (fot. B. Komarzewski)

Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada również dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą i Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Powiat bielski oraz tworzące go gminy oferują warunki sprzyjające podjęciu współpracy gospodarczej oraz możliwości tworzenia nowych firm i instytucji z otoczenia biznesu.

Mieszkańców tej ziemi cechuje otwartość i szczera gościnność. Tworzą oni ciekawą mozaikę folkloru. Malowniczy krajobraz zachęca do wypoczynku.

Newsletter

Powrót na początek strony